Home » Makale ve Analizler » Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları

Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi Mesleğinin maaşları, tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, meslek kodu nedir ve iş imkanları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2310.95
Meslek Adı : Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
Grup Bilgileri
M. Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
M. Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
M. Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları
M. Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı Nedir?
Yüksek öğretim kurumlarında; Güney-Doğu(Özbek, Uygur, Sarı Uygur ve Salar) Türk lehçeleri, dil bilimi ve edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, kültür ve sosyokültür çalışmaları konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; bilgi ve belge yönetimi alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :

Güney-Doğu(Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 1. Modern Türkistan-Uygur alanındaki dil bilimsel, siyasî ve sosyokültürel gelişmeleri takip etmek,
 2. Tarihsel Modern Türkistan-Uygur alanı ile ilgili araştırma ve çalışmaları takip etmek,
 3. Modern Türkistan-Uygur alanının sosyolinguistik durumunu araştırmak,
 4. Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
 5. Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
 6. Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
 7. Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
 8. Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
 9. Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
 10. Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
 11. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
 12. Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
 13. Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
 14. Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
 15. Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kaynak: Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur?

About admin