Home » Ana Sayfa » Kanayan Yara(Doğu Türkistan)

Kanayan Yara(Doğu Türkistan)

Yeryüzünün dört bir yanında zalimin zulmü altında inleyen topraklar var ve  avuçlarımızın içinden sessizce kayıp giden insanlığımız .

Sibel ÇAKCAK

 [email protected]

Kanayan yara ; Doğu Türkistan bu topraklardan sadece biri . Senelerdir Çin işgalinde , sömürüsünde ayakta kalmaya çalışan cesur insanların , müslüman Uygurların coğrafyası .

Divanü Lügati’t – Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’un , Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in yetiştiği yaralı bölge . 1960 senesinden beri Çin Halk Cumhuriyeti’nin baskı ve işgaliyle dini-etnik çatışmalara sahne olan Sincan-Uygur Özerk Bölgesi ( Doğu Türkistan ) , bugün adeta kendi kaderine terkedilmiş durumda .

Bölgenin maden konusundaki zenginliği  yanında stratejik konumu itibarıyla da önemi Çin Halk Cumhuriyeti’nin iştahını kabartmış , planlarını ince ince Doğu Türkistan halkı üzerinde uygulamaya koymuştur .

Rusya’yla Çin arasında kalan bu bölge iki devletin kendi hakimiyetlerini genişletme isteği sebebiyle senelerdir sömürü altındadır .

     Çin , Doğu Türkistan’ı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgal ederek egemenliği altına almış , altı özerk bölgesinden biri haline getirmiştir . Demografik yapıyı değiştirirken asıl hedefi zengin maden yataklarının hakimiyeti gerçeğidir . Çin’in yer altı zenginliklerinin dörtte üçü bu bölgede bulunmakta , petrol , doğal gaz yatakları yanı sıra Kazakistan’dan petrol taşıyan boru hattının da bu bölgeden geçiyor oluşu Sincan’ı Pekin açısından vazgeçilmez kılmaktadır . Çin’de çıkarılan 148 çeşit madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan topraklarından sağlanmakta , ülkedeki toplam kömür rezervlerinin yarısı yine aynı bölgededir .İlerleyen yıllarda yeni bakır madenleri keşfedilmiş ve toprakların değeri daha da artmıştır .

Sincan-Uygur Özerk Bölgesi aynı zamanda Çin’in en büyük pamuk üretim merkezidir . Çin Nükleer Test Merkezi de buradadır . Bu merkezde yapılan denetimsiz testlerde yaklaşık 210 bin kişi hayatını kaybetmiş , denemelerin etkisiyle sarılık , deri kanseri gibi hastalıklar ölümlere sebebiyet vermiştir .

Uygulanan göç politikalarıyla müslüman Uygurların topraklarının % 95’ini Han kökenli Çinliler oluşturmaya başlamıştır bugün .

Dünya her zaman ki gibi asimile ve işkence olaylarına , sömürüye  sessiz kalmayı sürdürürken bizim de ülke olarak pek bir şey yaptığımız söylenemez .

Çin , hızla büyüyen nüfusu , ekonomisi , ucuz işçiliğiyle ön plana çıkartılıp alkışlanırken yaptığı zulüm ve işkenceler görmezden gelinmekte hem Avrupa hem de Birleşmiş Milletler  Çin’in müslüman Uygurlara uyguladığı vahşeti kulak ardı edip yok saymaktadır .

Ufak tefek protestolar dışında dünyada Doğu Türkistan’ın sesini duyuran , haykıran hiçbir millet , hiçbir ülke yoktur . Türkistan halkı kendi topraklarında öksüz yetim bırakılmış çocuklar gibi uzatılacak insanlık elini ve gerçek hürriyeti beklemektedir . Yar ve yardımcılarıysa sadece ve sadece Hak’tır .

‘’Dünya bu kadar zalim değildi biz büyümeden önce

Zalimleri hep beraber büyüttük biz sessizliğimizle ince ince!’’

gebzegazetesi .com

About admin