Haberler

Makale ve Analizler

Dünya

Doğu Türkistan

Doğu Asya

Tarih Bilgileri

Doğu Türkistan’da bir Osmanlı emiri: Yakup Bey

Doğu Türkistan’da bir Osmanlı emiri: Yakup Bey Yakup Bey, pek bilmediğimiz bir tarihi figür. Ona ilk olarak Çin tarihi hakkında bir yazıda rastladım, tabii bir “baş belası” olarak. Bu rastlaşmadan sonra biraz araştırma yaptığımda gördüm ki Yakup Bey Doğu Türkistan’da ...

Read More »

Doğu Türkistan’da devlet doğuran bir isyan: Kumul İsyanı

1911’de Sun Yat Sen’in gerçekleştirdiği bir devrimle Çin’de Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra, Çinli Han kökenlilerin bölgedeki tarım alanlarına yerleştirilmesi, Nisan 1931’de Kumul’da Niyaz Hacı ve Salih Darga liderliğinde girişilen ve bağımsızlığa uzanan bir isyanı tetikledi.

Read More »

Kürşat Yıldırım Tarihî İpek Yolu’nu Anlatıyor

Kürşat Yıldırım Tarihî İpek Yolu’nu Anlatıyor  

Read More »

Kâşgâri Tekkesi Camii…

bdullah Nidâî’yi Kâşgâri ve Kâşgâri Dergâhi Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara,Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlakdevrini yaşayan Nakşiliğin XII/XIX. Asırda İstanbul’daki en önemli temsilcilerinden biri, Abdullah Nidâî’dir.Nidâî,Türkistan kökenlidir. Nidâî, Hakkıy’ye adlı risalesindeki hayatına ait bahsi şöyle bitiriyor; ”45 yıl şehirden şehre, iklimden ...

Read More »

Doğu Türkistan’ın kısaca Tarihi

Doğu Türkistan’ın kısaca Tarihi

Read More »

Uygar Kelimesinin Kökeni: Uygur Türkleri

Uygar Kelimesinin Kökeni: Uygur Türkleri

Read More »

Türkistan hakkında

Türkistan coğrafi olarak Asya kıtasında, Doğu’da Altay dağları ve Çin seddine, Batı’da Ural dağları ve Hazar denizine,

Read More »

1933 Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti

1933 Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti

Read More »

Gelişen Endüstride Patentin Önemi

İcat sahibinin bulduğu ürünü belirli bir süre imal etme, kullanma veya satma hakkına patent denir. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent adı verilir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması ...

Read More »

Doğu Türkistan’ın tarihi seyri

Doğu Türkistan’ın tarihi seyri

Read More »

“Türk düşmanlığı”nın 1.200 yıllık derin tarihi

feryadıyla yıkılan Göktürkler’den itibaren Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Hazarlar, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlılar

Read More »

önemli