Home » Haberler » “Ana sınıfı Rehberi” Adlı Kitap İstanbul’da Neşredildi

“Ana sınıfı Rehberi” Adlı Kitap İstanbul’da Neşredildi

Bu yakınlarda “Ana Sınıfı Rehberi” adlı kitap Satuk Buğra Han Maarif Neşriyatı tarafından İstanbul’da neşredildi.

“Ana Sınıfı Rehberi” İstanbul’da neşredildi. Haziran -2011

Bu kitap Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneğinin talim- Terbiye ve Araştırma bölümü tarafından hazırlanmıştır.

Kitabın birinci sayfasına Doğu Türkistan devlet arması ve ay-yıldızlı Gökbayrak renkli bir şekilde basılmış.

Bu kitap iki bölümden oluşmuş olup, birinci kısmı Uygur Ana sınıfının 1. sınıfı için, 2. kısmı ise, Ana sınıfının 2. sınıfı için hazırlanmış. Bu kitap 4-6 yaş arasındaki Uygur çocuklarına kuran okuma, Uygur dilinde okuma-yazma, ahlâk, örf-adet ve kültürünü öğretmeyi amaçlamış halde, Anaokulundaki çocuklara bu tür içerikleri öğretme konusunda birkaç dersi ihtiva ediyor.

Kitabın ön sözünde şöyle yazıyor: Evlatlarımızı iyi ve yararlı insanlar olarak yetiştirmek İslam dininde ibadet sayılır. Halkımız da kadim devirlerden beri çocuk yetiştirmeye özel bir ilgi göstere gelmiş olup, eskiden ebeveynler çocuklarına evlerinde dini, ahlaki, akli eğitimini mükemmel şekilde vermenin dışında ata binmeyi, ok atmayı, cambazlığı, yüzmeyi tam olarak öğreterek onların akli, ahlâki ve fiziksel cihetlerden iyi yetişmelerine ehemmiyet vermiştir. Hem de uzun tarihi gelişim sürecinde kendine has talim-terbiye ölçüsünü oluşturmuştur.

Kitabın önsözünde yine şöyle yazıyor: Ülke içerisindeki şair ve yazarlarımız, alim ve ediplerimiz çok eski tarihlerden bu güne kadar Uygurların geleneksel çocuk eğitimi, çocuğun nasıl yetiştirileceği, çocuğun eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundaki görüşleri ve iyi fikirleri kitap, gazete, dergi, matbuat, radyo-televizyonlar vasıtasıyla yayınlayarak, geniş halk kitlelerinin çocuk yetiştirmesinde sürükleyici rol oynaya gelmişti.

Ne yazık ki, son zamanlarda Çin işgalcileri milletimizi yeryüzünden tamamen yok etmek için maksatlı şekilde milletimizin ahlâkını bozmaya, cehalet bataklığına itmeye, dini ve milli ananelerimizi yıkmaya ve evlatlarımıza kendi örf-adetlerimizi kötü göstermeye çalışmaktadırlar. Toplumumuzu kökünden yıkmak için nesiller arasına surlar örerek bir-birinden tamamen ayırmaya çalışma ve sonraki nesilleri tümden asimile etme faaliyetleri gün geçtikçe artıyor.

Neticede milli ananelerimiz ağır derecede krize uğramaktadır. Milli geleneklerimiz tahrip olmaktadır. Evlâtlarımızın anlayışından dini ve milli düşünce silinip atılarak ne ahlâk-fazilet, ne insani değer görüşü bulunmayan komünist ideoloji ile yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu ideoloji ile yetişenler ise, dinimizin, milletimizin ve vatanımızın karşılaşmakta olduğu her türlü içtimai bela ve afetlerin davetçisi ola gelmektedir.

Kitabın önsözünün devamında yine şöyle yazıyor. Onlarca yıldan beri muhacerette yaşaya gelen kardeşlerimiz vatan içerisindeki halkımız ve evlatlarımızın kaygısını çekmekle beraber kendilerinin yaşamakta oldukları ortamın tehdidinden kurtulmanın çarelerini aramaktadırlar. Çünkü dış ülkelerdeki çocuklar da dini ve milli ananelerimizden mahrum kalma tehlikesiyle karşı-karşıyadırlar. Bu meseleler arasında en çok önem arz eden mesele ise, ana dil meselesi olup,  ikinci ya da üçüncü neslin ana dilden tümüyle ayrı kalma tehlikesi muhacerette yaşamakta olan her kesin ortak tasa ve endişesine dönüştü ve ciddi şekilde çare bulmaya değer meseleler arasında yer aldı. RFA-Arslan

 

About admin

Leave a Reply

By admin