Home » Makale ve Analizler » 60 senelik Mükâfat ve Ceza

60 senelik Mükâfat ve Ceza

60 senedir hiç değişmeyen müstebit rejim, Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan’da sürekli mükâfat ve cezayı fazlasıyla sürdürdü.

Orada kimler cezalandırılıyor?

Kendi vatanının bağımsızlığını isteyenler… o konuda tarih bilinci olanlar, gerçekleri düşünenler, konuşanlar, yazanlar… hatta onları bilme ihtimali (olanağı) olan akıllı, vicdanlı, dürüst insanlar cezalandırılıyor.

İnsani adap, ahlâk sahipleri, namuslu, bilgili, ferasetli insanlar, okumuş aydın insanlar, mürekkep yalamış insanlar…

Din, iman sahibi, Allah’a inanan insanlar… Din bilgisi olan, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanlar..

Alın teri ile yaşamaya çalışanlar, başkasının hakkını yemeyen, harama el sürmeyen insanlar… Üstün zekâ, üstün yetenekli insanlar…

İyiyi-kötüyü, düşmanı-dostu, gerçek ile yalanı fark edebilecek kadar akıl, idrak, iktidara sahip olanlar…

İdam, Çin işkencesi, çeşitli suikastlar ile öldürülüyor.

“Bu milletin kendi elleriyle kendi gözünü çıkartacağım” diyen Çin zalimleri, yurttaşlarımızı kandırıp kışkırtarak Nimşeht armiye damollam’ı böyle öldürttü. Evlenme yaşındaki oğlunun boynunda zincir, Nimşehit’in boynunda zincir, her ikisinin başı gözü kan, her ikisinin çevresinde onları dövüp parçalamak isteyen “Yaşasın Mao” sloganını artan birkaç yüz yurttaş (perde arkasında Çin zalimleri, kim ne kadar fazla saldırsa, o kadar çok mükafat)

Zaman zaman ikisini iki caddeye sürüklüyorlar zincirlerinden çekerek, zaman zaman ikisini birbirleri ile yüz yüze, göz göze getiriyorlar yürekleri ezilsin diye, yüzlerce insanın kahkahası sloganlar “Milli bölücülerin, it kellesini ezip yok edeceğiz..”

Nimşehit (adı üstünde yaşayan şehit), vücudunda kurşunlar olmasına rağmen hayat geziyor, çok vatanperver şairdir. 1949 senesi bağımsızlığını ele alan Doğu Türkistan milli ordusunda subaydır. Çin ordusuna karşı aslanlar gibi savaşmıştır, üstelik ordudaki bir dini alim.

“Vatanım, milletim, istiklal” demekten başka günahı neydi?!?!?!

Çin zalimleri vatandaşların elleriyle öldürterek cesedini ağıla (hayvanın pis ağılına) çukur açıp gömdürttü (bu gerçek, bu ceza, 60 yıldan bu yana milyar cezanın sadece bir tanesidir…)

“Vatanım, milletim” diyenlerin torunlarının torunları… sülalesi, ağır baskı, dışlanma, çeşitli zulümler ile mahvediliyor, doğduğuna pişman ettiriliyor… sürgün, şantaj, iftira… işsiz güçsüz bırakma…, açlık, sefillik, katliam öldürmeler…

Mükafatlandırılanlar apaçık satkın, hain (vatan milleti şahsi menfaati için satanlar) yani Burhan, Seypıdınler…

Düşmana diz çöken, can bakmak için her rezilliğe başvuran; düşmanın davuluna dans eden, namus vicdanını kaybeden, karnı tok beyni boş, insanca fikir edemeyen, yaşam amacı sadece burnunun altı olan, mutluluğu sadece eyşi-işret ahlâksızlıkta arayan; kendi milleti içindeki vicdanlı insanları düşmana satıp, ondan gelen parayı yiyip uyuyabilen; ülkesini basan düşmanı sevindirebilmek için insan kalıbından çıkmış olan caniler… mükafatlandırılıyor ve mükafatlandırılmaya devam ediliyor.

İlave: 61 yıldan bu yana devam eden Mükafat ve Cezanın, milletimizde açtığı yaraları hep beraber tesbit edelim. Tedaviye ne dersiniz?…

 

 

About admin

Leave a Reply

By admin