Home » Makale ve Analizler » Türkler’e uyarı

Türkler’e uyarı

Asya, haritasına bakıldığı zaman kıtanın doğu kıyısında büyük bir ülke olan Çin’in, kendine komşu olan birçok ülkeyi işgal ederek, kıtanın ortalarına ve kuzey kısmına doğru genişlediği görülmektedir.Çin’in kuzeyindeki Mançurya’nın tamamı, Moğolistan’ın bir kısmı, Tibet ülkesinin tamamı, Türkistan’ın bir parçası olan, Sincan bölgesinin tamamını işgal ettiği görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği karmaşa içerisinde, Sovyetler Birliği Doğu Avrupa ve Orta Asya’da topraklarına toprak katarken. Çin de kendi payına Türkistan’ı işgal ederek, daha sonraki yıllarda sınırlarına katarak, Sincan bölgesi adı altında, Çin federasyonuna çevirmiş ve kendine bağlı bir eyalet yapmıştır. 50 milyon Türk’ün yaşadığı bu topraklardaki Türk’lerin bu uygulamaya karşı çıkmaları ve direnmeleri ise, Çin’in soykırımı ve insanlık dramı ile karşı karşıya gelmelerini getirmiştir.

Mançurya ,Moğolistan ile birlikte Tibet ülkesinin tümünü de işgal eden Çin. İkinci Dünya Savaşından sonra da, Orta Asya’da en büyük Türk Devleti Türkistan’ın yarısı olan, Doğu Türkistan’ı işgale kalkışması, bölgede, yayılmacı bir politika izlemesini ortaya çıkarmaktadır.

Bu hareket, gelecekte, tüm Orta Asya ülkelerinin işgal hazırlığının bir işareti olarak kabul edilmiştir.

Eline fırsat geçtiği an, Doğu Türkistan’ı işgal ettiği gibi, Batı Türkistan’ı da işgal edeceği açıkça belli olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya’da büyük bir Emperyalist güç haline gelmiştir.

Bunun en bariz örneği, Uygur Türklerine yapılan asimilasyon hareketleridir.

Bu hareketler göstermektedir ki, Çin, batıya doğru genişleme politikası içindedir.Çin’in, batıya doğru gelişmesini fark eden ABD, Talibanla mücadele adı altında, Nato ve AB’i ülkelerini de katarak, bölgeye girmiştir.

Bölgenin yapılanması ise, farklı ittifakların doğmasını getirmiştir.

Hindistan Rusya ile Çine karşı, Pakistan da Çin’le bu ittifaka karşı ittifak oluşturdular.

Pakistan, Hindistan’a karşı, Çin’in koruması altına girmiştir.

Batıya ve kuzeye doğru genişleme emelleri olan Çin, Batıda, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra. Bağımsızlıklarına kavuşan Kazakistan, Özbekistan ,Kırgızistan,Türkmenistan ve Tacikistan Cumhuriyetleri. Yayılmacı Çin Emperyalizminin tehdidi ve tehlikesi altına girmiştir.Çin’in , batıya genişleme politikası iki yönden uygulama alanı bulacaktır.

Birinci yön, Afganistan üzerinden, Pakistan’a doğru yayılırken, doğu Türkistan üzerinden de, Batı Türkistan hedef olarak saptanmıştır.

Batıya doğru yayılma politikası içerisine giren ve bu iki yönü kullanan Çin, bu iki yönün ortasında, Asya’nın büyük ülkelerinden biri olan İran’la ister istemez karşı karşıya getirecektir. Bu durumda Çin yayılmacılığının hedefleri arasında, İran da nasibini alacaktır. Doğu Asya’nın dev bir emperyal gücü olan Çin, Orta Asya’yı kendine kattıktan sonra, Batı Asya’ya da yayılmasını devam ettirecek ve o coğrafyayı da sınırları içerisine alacaktır.

Çin emperyal bir güç olarak, yayılma alanı içerisinde bulunan, İran’a bakış açısı ne olacaktır ?

Şüphesiz ki, emperyalizmin bir kuralı olarak, hedefe varmak için, İran bu yayılmacı politikanın bir parçası olacaktır.

Bunu da ,” nereden çıkardın “?diye sorabilirsiniz.

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Türkiye’yi ziyaret eden bir Genel Kurmay Başkanı, basının önünde sorulara cevap verirken, Türkiye ile Çin’in bir gün, komşu ülkeler durumuna gelebileceğini söyleyerek, TC Devleti için, ciddi bir uyarıda bulunmuştu.

Yalçın Cemal / vatangazetesi

About admin

Leave a Reply

By admin