Home » 2014 » Mart

Monthly Archives: Mart 2014

Kâşgâri Tekkesi Camii…

bdullah Nidâî’yi Kâşgâri ve Kâşgâri Dergâhi Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara,Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlakdevrini yaşayan Nakşiliğin XII/XIX. Asırda İstanbul’daki en önemli temsilcilerinden biri, Abdullah Nidâî’dir.Nidâî,Türkistan kökenlidir. Nidâî, Hakkıy’ye adlı risalesindeki hayatına ait bahsi şöyle bitiriyor; ”45 yıl şehirden şehre, iklimden iklime Hak ehlini talep ile dolaştım.Bunları söylemek’ten maksadım övünmek değildir.Hak talipleri bilsinler ki, maksada kolay ulaşılmıyor.Bu yolda mertçe yürümek gerek.” ...

Read More »

Çin-ABD Siber Savaşı Farklı Bir Boyuta Taşındı

Çinli Telekom ve internet devi Huawei şirket bağımsızlığını savundu ve eğer doğruluğu kanıtlanırsa, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından bilgisayar sunucularına yapılmış olan kuralsız erişimi ve sızıntıyı kınayacaklarını söyledi.

Read More »

Doğu Türkistan Yetimler Gecesi

Mazlum Coğrafyaların sorunlarını, hakkı omuzlarına yüklemiş Müslümanların üzerinde bir sorumluluk olarak gören Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci,

Read More »